Kérdéssor

 1. Mit lehet tudni a final mezőkről párhuzamosság szempontjából?
 2. Magyarázd el a Future szerepét, hasznát! Adj példát a használatára!
 3. Mit értünk szekvenciális konzisztencia alatt? Milyen tételt tanultunk róla?
 4. Mire való a Thread.interrupt() metódus? Mi a hatása?
 5. Szálbiztos az alábbi osztály? Elemezd a kódot, úgy indokold válaszod!
import java.util.*;
public class PriorityQueue {

  private final List<Integer> list = Collections.synchronizedList(new LinkedList<Integer>());

  public void put(Integer value){
    list.add(0,value);
  }

  public Integer get(){
    Integer min = list.get(0);
    for( Integer value: list ){
      if( value < min ) min = value;
    }
    return min;
  }
}