Imperatív programozás

A tárgy a Programtervező informatikus alapszakos hallgatóknak van meghirdetve az őszi félévekben. (A rendelkezésre álló erőforrások függvényében igyekszünk keresztféléves indulást is biztosítani.)

Sillabusz

A tárgy célja, hogy programozási nyelvekkel kapcsolatos fogalmakkal ismertesse meg a hallgatókat, melyek alapján a hallgatók a programozás során képesek lesznek tudatosan választani a nyelvi eszközök közül. A tárgyalt ismeretkör az imperatív, a procedurális és (kisebb részben) a moduláris programozási paradigmát fedi le, alapot teremtve későbbi, az objektum-orientált és konkurens programozási paradigmákat tárgyaló kurzusoknak. A tárgy utal a vele egy időben tartott Funkcionális programozás kurzusra is (és viszont). A tárgy szoros kapcsolatban áll a vele egy időben tartott Programozás, illetve (kisebb mértékben) a Számítógépes rendszerek kurzusokkal. Jelen tárgynak nem célja, hogy a hallgatókat programozni tanítsa – ez a Programozás kurzus feladata –, de természetesen hozzájárul a hallgatók programozási készségeinek fejlődéséhez.

Az előadásokon és a gyakorlatokon kötelező részt venni. A géptermi gyakorlatok a gyakorlatvezetővel segített önálló munkát tűzik ki célul. A félév során sem a gyakorlatokon, sem a géptermi zárthelyiken nem használunk integrált fejlesztői környezetet, csak programozói szövegszerkesztőket (pl. geany, notepad++, gedit, (g)vim, emacs) és parancssoros fordítást/futtatást. Ennek az a célja, hogy így a hallgatók megértik az eszközök működési elvét, tudatos eszközhasználókká válnak, és a későbbiekben az IDE-eszközök konfigurálására is képesek lesznek. A gyakorlatokon ösztönözzük a hallgatókat, hogy többféle operációs rendszeren (Windows, Linux) elsajátítsák a programkód megírásának, lefordításának és futtatásának technikáját.

Tematika

Az alábbi témaköröket C nyelven tekintjük át. (A 3 kiemelt csoport Python nyelvet is tanul.)

Irodalom