Haladó Java

A tárgy a tavaszi félévekben kerül meghirdetésre Programtervező Informatikus mesterszakon, a Szoftvertechnológia specializáció Programozási nyelvek című blokkjában.

Sillabusz

A kurzus célja az alapvető nyelvi fogalmak és szabványos programkönyvtárak ismeretén túlmutató Java Standard Edition tudás megszerzése és labormunka során történő begyakorlása. Az elvégzéshez alapszintű Java ismeret (például a BSc-n meghirdetett Programozási nyelvek (Java) tárgy) vagy más osztály alapú objektum-orientált nyelv készség szintű ismerete szükséges. A kurzus a Java nyelv alapjainak áttekintésével, átismétlésével kezdődik.

A kurzus heti két óra előadásból, két óra géptermi gyakorlatból és egy óra konzultációból áll. Az elvégzésért 5 kreditpontot lehet kapni. A számonkérés "összevont". Jegyet a beadandók határidőre történő leadásával, valamint a félév végén megírt vizsgazh-val lehet szerezni. A vizsgazh elméleti részből és programozási részből áll.

Tematika

Irodalom

Ajánlott irodalom

Segédanyagok, szlájdok